EcoChopstick™

За марката

EcoChopstick ™ е марка, насочена към осигуряване на услуга (SBBS), свързана с екологично-иновативни еднократни клечки, предназначени за хранително-вкусовата индустрия, както и към тяхното производство. За последните десетилетия нивото на замърсяване на околната среда е изключително високо и продължава да се увеличава, влияейки драстично на нашата планета по негативен начин. Клечките за многократна употреба са продукт, чийто жизнен цикъл продължава средно от 10 до 30 минути. Производството им е свързано с масово изсичане на дървета, които осигуряват чист въздух, и бамбук, който е основна храна за застрашения от изчезване вид панда.

Нашата цел е да намалим това негативно влияние, чрез драстично намаляне изсичането на дървета и повторно използване на материала, давайки му втори живот, като част от нова клечки или друг алтернативен продукт. Използването на материал от рециклирани клечки за направата на алтернативни продукти също ще окажат положително влияние върху околната среда, чрез намаляване на консумацията на свеж полимер. Това ще доведе до редуциране на производствените разходи, което ще доведе до по-ниска цена за крайния потребител, без да променя качеството на продукта.

Нека започнем да Редуцираме и Използваме отново!

Нашите продукти

  • EcoChopstick™ - За еднократна употреба
  • EcoChopstick™ - Биоразградими, за еднократна употреба
  • EcoChopstick™ - За многократна употреба